پزشک دفاع مقدس، رکورددار جراحی جهان

دکتر "منصور رامی" پزشک متعهد و ایثارگری که 5 هزار جراحی را در عرض 8 سال دفاع مقدس انجام داده است همراه با خانواده‌اش در "خرمشهر" زادگاه خود زندگی می‌کند.