از هاشمی بپرسید؛امام را یاری نکردند

105
13 آذر 1394

اظهارات سرلشکر رحیم صفوی در باب ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، عدم یاری امام توسط مسئولین سیاسی و اینکه ما استعداد ساقط کردن صدام را داشتیم...

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x