نماز خواندن خنده دار قطب و فقرای فرقه دراویش گنابادی

124
13 آذر 1394

این فیلم گوشه ای از تضادهای خنده دار فرقه دراویش گنابادی به قطبیت نورعلی تابنده با اسلام ناب و حقیقی است.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x