پلیس آمریکا یک سیاهپوست دیگر را به ضرب گلوله کشت

چند افسر پليس آمريکا در خيابانی در شهر سانفرانسيسکو در ايالت کاليفرنيا مرد سياه پوستی را محاصره کردند و او را به ضرب گلوله کشتند.