از نیمرو پختن قالیباف تا گاز انبری، احمدی نژاد و فساد در شهرداری

105
13 آذر 1394

ساعت صبح 6:30 صبح خیابان بهشت و شهرداری که هیچ سوالی را بی پاسخ نگذاشت.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x