تخلف انتخاباتی در فضای مجازی

153
13 آذر 1394

دنیای مجازی می تواند محلی برای ارتکاب برخی تخلفات واقعی باشد که طبیعتا در آستانه انتخابات رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x