لذت بخش، ارزان و زيان آور

148
13 آذر 1394

شايد اين سه کلمه کوتاه ترين توصيف براي نوشابه هاي گاز داره ،در لذت نوشيدن اين نوشابه ها شکي نيست اما اگر بدانيم همراه اين لذت چه زياني به بدنمان وارد مي شود شايد کمي در گوارايي آنها شک کنيم.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x