هشدار آب و هوایی از جمعه تا دوشنبه

از فردا تا اواسط هفته آینده کاهش 10 تا 15 درجه ای دما در نقط محتلف کشور را داریم.