زیارت حرم حضرت رقیه در قرق مدافعان حرم

بارگاه ملکوتی حضرت رقیه برای زیارت زائران شیعه در قرق مدافعان حرم است.