کلیپ پهپادهای روسی از انتقال نفت سوریه توسط داعش به ترکیه

در این کلیپ تردد نفت کشهای و صف بستن آنها قبل از ورود به ترکیه توسط پهبادهای روسیه فیلم برداری شده و پرچم ترکیه در وسط محوطه گواه بر انبارهای ترکیه را دارد.