موانع را از سر راه جوانان مومن و انقلابی کنار بزنید

317
13 آذر 1394

فلسفه وجودی شورایعالی انقلاب فرهنگی، فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفت های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های عظیم ایران اسلامی و انقلابی است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x