فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بیانات حضرت امام خامنه‌ای

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی: فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در بیانات حضرت امام خامنه‌ای