تلخ ترین شب جمهوری اسلامی در مسقط رقم خورد

حاج سعید قاسمی:اگر احمدی نژاد حرف‌های امروز برخی‌ها را می زد، زیرپیراهنیش را روی سرش پرچم می کردند.