افشاگری استاد رحیم پور ازغدی درباره «تشیع انگلیسی» در نمازجمعه تهران

رحیم‌پور ازغدی: امروز "تشیع انگلیسی" می‌خواهد تفکر امام و انقلاب را نابود کند!