لحظه زیر گرفتن معترضان ضد تبعیض نژادی در آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شهر فرگوسن آمریکا بار دیگر از روز سه شنبه شاهد ناآرامی‌های گسترده است. شهرهای دیگر آمریکا نیز در همراهی با مردم فرگوسن به خیابان‌ها ریخته‌اند.