نقش سردار سلیمانی در جنگ با داعش

توضیح سردار سلامی جانشین سپاه پاسداران پیرامون نقش مهم ایران و فرمانده سلیمانی در مبارزه با داعش