کرانه باختری به جهنم صهیونیست‌ها تبدیل می‌شود

سردرا سلامی : کرانه باختری به جهنم صهیونیست‌ها تبدیل می‌شود