مقام معظم رهبری هم دوست دارد در پیاده روی اربعین شرکت کند+اصلاح لینک

پناهیان:از کسانی که خیلی دوست داشت با شما باشه مقام معظم رهبری است.بنده با روحیه ای که از ایشون سراغ دارم بدونید چون دوست داره تو جمع شما هست و ما هم براش دعا میکنیم.عزت ایشون عزت علمداره.میدونید تو کربلا علم که افتاد به خیمه ها حمله کردند.علم باید باشه تا نبرد عزتمندانه صورت بگیره.این علمدار هست که ما با عزت داریم میریم و میایم.یادت باشه ها.درسته عباس خیلی شرمنده قاسم و علی اکبر شد.ولی قاسم و علی اکبر که تمام عالم فداتون بشه اگه عباس نبود شما نمیتونستید عزت مندانه نبرد کنید.خود به خود صواب پیاده روی شما به آقا میرسه....