مراسم نمادین تشییع پیکر "مانمی توانیم"

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز،نشست "منهای عزت، بعلاوه تحریم" با حضور دکتر سعید زیباکلام و به منظور منظور تبیین خطوط قرمز نظام در این دوره از مذاکرات هسته ای در دانشگاه شیراز برگزار شد.