قدردانی بشار اسد از حمایت ایران و امام خامنه ای

لاریجانی در این دیدار گفت: باید اقدامات دولت سوریه برای حفظ کشور و تمامیت ارضی آن و مقابله با تروریست را ستود.
وی همچنین بشار اسد رئیس جمهور سوریه را رهبری شجاع و مصمم برای این کشور توصیف کرد.