فصل الخطاب ، کلیپ مداحی از حاج محمد خمبری

کلیپ مداحی زیبا از حاج محمد خمبری در باره فصل الخطاب بودن بیانات مقام معظم رهبری