شعرخوانی حمیدرضا برقعی ، لیله المبیت حضرت علی علیه اسلام

125
13 آذر 1394

شعرخوانی حمیدرضا برقعی ، لیلة المبیت امیرالمومنین حضرت علی علیه اسلام

شب همان شب که سفر مبدا دوران میشد...

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x