حسین مظفر شاهد عینی کابینه سید محمد خاتمی

روایت حسین مظفر وزیر آموزش و پرورش دولت هفتم از 18 تیر 78 و هرج مرج در مطبوعات و کنفرانس برلین و لیبرالیسم فرهنگی و سرمستی اصلاحطلبان از بدست آوردن قدرت و ذکر خاطره ای از برخورد رهبر انقلاب با حشمت الله مهاجرانی یک روز پس از تشکیل کابینه