مستقیم بهشت

187
13 آذر 1394

باورکنیم تنها توجه به همین عمل خیر قرض الحسنه که در این فیلم مطرح می شود می تواند به تنهایی بسیاری از مشکلات اقتصادی و رکود و تورم ما را برطرف سازد شما نیز این مهم را ندیده نگیرید.

فیلماقتصادمشکلات اقتصادیقرض الحسنه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x