ماجرای ممنوع البیانی خاتمی از زبان کریمی قدوسی

144
13 آذر 1394

بخشی از مصاحبه جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با موضوع ماجرای ممنوع البیانی سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق.

فیلمممنوع البیانی خاتمیقدوسیکریمی قدوسیسید محمد خاتمیکمیسیون امنیت ملی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x