چرا دشمنان به سقوط سوریه دل بسته اند؟!

169
13 آذر 1394

چرا آمریکا و غرب و کشورهای ارتجاع عربی به سقوط سوریه دل بسته اند؟!


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x