مستند به نام مردم به کام دشمن

مستند "به نام مردم به کام دشمن" با موضوع زمینه‌های شکل‌گیری حماسه 9 دی