روایت آغاز فتنه ۸۸ به‌همراه تصاویر کمتر دیده‌شده از جلسات ویژه

ه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، واقعه‌ای فراموش نشدنی و نابخشودنی. خسارات این واقعه هنوز برای مردم قابل لمس است، چه آنانی که در آن سال فرزندان خود را از دست دادند، چه آنانی که هنوز ترکش‌های اقتصادی آن واقعه را لمس می‌کنند و... .