مظفر ازموضع خاتمی در پشت درهای بسته ی فتنه 78می گوید

181
13 آذر 1394

حسین مظفر وزیر وقت دولت خاتمی،برخورد رئیس جمهور وقت را در مساله فتنه 78 اینگونه توضیح میدهد:روزی در جلسه هیات دولت یکی از اعضا شروع به صحبت کرد تا اینکه بحث رسید به اینجاکه نمیدانیم چرا آقای مظفر مواضعشان در جهت مواضع دولت نیست ...

فیلممظفر ازموضع خاتمیفتنه 78رئیس جمهورخاتمیایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x