مظفر ازموضع خاتمی در پشت درهای بسته ی فتنه 78می گوید

270
13 آذر 1394

حسین مظفر وزیر وقت دولت خاتمی،برخورد رئیس جمهور وقت را در مساله فتنه 78 اینگونه توضیح میدهد:روزی در جلسه هیات دولت یکی از اعضا شروع به صحبت کرد تا اینکه بحث رسید به اینجاکه نمیدانیم چرا آقای مظفر مواضعشان در جهت مواضع دولت نیست ...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x