فراموش نمی کنیم

162
13 آذر 1394

با وجود آنکه پنج سال از فتنه گذشته است... با وجود آنکه فتنه انگیزان در حصرند... با وجود آنکه ساکتان فتنه منزوی شده اند... اما ما زخم هایمایی را که از این فتنه برداشتیم فراموش نمی کنیم. شفق هم به پویش مردمی #فراموش_نمی‌کنیم پیوست.

فیلمفتنه انگیزانفتنه 88فراموش نمیکنیم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x