آشنایی با اکران های مردمی جشنواره عمار

آشنایی با چگونگی شکل گیری جشنواره عمار و اکران های مردمی آن