نماهنگ «لبه پرتگاه»

نماهنگ «لبه پرتگاه» بمناسبت حماسه 9 دی روز بصیرت ملت ایران