توهم لغو تحریم: صنعت خودرو همچنان به سمت فتح قله های "قیمت" پیش میرود!

158
13 آذر 1394

توافقنامه ژنو که در ابتدا با تبلیغات گسترده رسانه های به ظاهر حامی دولت آن را تحت عنوان «فتح الفتوح دیپلماسی خارجی» مطرح میکردند شامل بندهایی با موضوع لغو تحریم بود که بعد از گذشت مدتی از زمان اجرای آن پوچ بودن وعده های دروغین و فریب استکباری غرب و به خصوص شیطان بزرگ آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای بر ساده اندیش ترین افراد و خوشبین ترین مردم هم نمایان شده است. در چند کلیپ بخش هایی از این فریب لغو تحریم را نشان می دهیم.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x