توهم لغو تحریم: تحریم نفتی

توافقنامه ژنو که در ابتدا با تبلیغات گسترده رسانه های به ظاهر حامی دولت آن را تحت عنوان «فتح الفتوح دیپلماسی خارجی» مطرح میکردند شامل بندهایی با موضوع لغو تحریم بود که بعد از گذشت مدتی از زمان اجرای آن پوچ بودن وعده های دروغین و فریب استکباری غرب و به خصوص شیطان بزرگ آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای بر ساده اندیش ترین افراد و خوشبین ترین مردم هم نمایان شده است. در چند کلیپ بخش هایی از این فریب لغو تحریم را نشان می دهیم.