ترفندهای مدیریت زمان یک مسلمان؛ قسمت اول

قسمت اول از مجموعه پنج قسمتی ترفندهای مدیریت زمان یک مسلمان با سخنرانی استاد رائفی پور