افشاگری الیاس نادران درباره برداشت 4/1 میلیاردی و ابهام 18 میلیارد دلاری

علی لاریجانی در توضیح تذکر آیین‌نامه‌ای نادران گفت: آقایان دولتی‌ها خارج از مسائل قانونی عمل نکنند و مجلس را تهدید نکنند، زیرا کار مجلس نظارت است و گزارش دیوان محاسبات در صحن قرائت خواهد شد.