هجمه ی رسانه های غربی علیه امام زمان(عج)

222
13 آذر 1394

سخنان استاد رائفی پور پیرامون سناریوی جدید غرب: آیا امام زمان(عج) همان دجال در مسیحیت است؟؟؟

فیلمامام زمان عجرسانه های غربیسخنان استاد رائفی پورسخنرانیاستاد رائفی پور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x