خواندن زنده محسن سلمانی هم رپ میخونه هم پاپ حتماببینید

خواندن زنده محسن سلمانی هم رپ میخونه هم پاپ حتماببینید
صاش و سبکش عالیییییییه عالی هم پاپ میخونه هم رپ عالیه