نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی

نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی : «امروز، تروریسم درد مشترک ما و شما است»