انسان ضعیف ترین موجود کُره ی خاکی....

262
12 آذر 1394

ای انسان؟چه چیزی تو رو در برابر خدای بزرگت مغرور ساخته؟ حالا هی سر زور و پول و قدرت و زمین و ثروت و جنگ ، آدم ها هی میزنن سر و کله ی همدیگه:d

فیلمانسانکُره ی خاکیمغرورمخلوقخلقت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x