مرگ فجیع مادر و فرزند در تصادف وحشتناک!

بی احتیاطی مادر در کنار فرزند از رد شدن در خیابان و همچنین سرعت بالای ماشینی که از خیابان عبور میکرد این حادثه فجیع را رقم زد!!! احتیاط !!!