دادگاه جدید بابک زنجانی..قراعت غیرقابل محرمانه!

جدیدترین دادگاه بابک زنجانی کلاهبردار و میلیاردر نفتی!!اینقدر ثروتمنده این انسان که نگو و نپرس!!! معلوم نیس این همه ثروت رو میخواد چیکار؟.......!!