*ویدیویی تکان دهنده از دنیا طلبی و مرگ و آخرت انسان ها*

کودک میمیرد،جوان میمیرد،سالمندان میمیرند، آدم ها میمیرند،کشورها میمیرند،همه میمیرند پس گناه نکنیم..***پیشنهاد ویژه کانال وحیدDARK این ویدیو است حتمن ببینید و حتمن لایک کن این ویدیو رو***