سرعت ۰ تا ۳۳۰ کیلومتر با این خودروی اسپرت.

تست شتاب و سرعت با خودروی زیبای corveet .بسیار تماشایی و سرعتی....need for speed....