دستگیری چند نفر داعشی در مرز ایران(خبرجدید).

میکس ویدیو از خودم..اپاراته احمق این چی داره که حذف میکنی؟نادان عوضی این چی داره که حذف کردی ها؟ حذف کنی آپلود میکنم خیالت راحت...به گزارش کانال وحیدDARK چند تروریست داعشی که از مرز قصد ورود به خاک ایران را با ماشین داشتند توسط سربازان شجاع و کلاه سبز مرز کشورمون ایران دستگیر شدند.