آخه دل من دل ساده ی من،(محسن یگانه)

آخه دل من دل ساده من، تا کی میخوای خیره بشینی پشت در اون بیاد..فوق العاده قشنگ و احساسی حتمن بگوشید این موزیک غمگین رو..