قرار گذاشتن خنده دار دختر پسرای ایرانی

یکی از فانتزی های ذهن من اینه که مدیر عامل شرکت گلرنگ رو شام دعوت کنم خونمون.... بعد تو بشقابش شامپو مولتی ویتامین گلرنگ اونم پلاس پروتئینشو بریزم اگه گفت این چیه؟؟؟ میگم غذای کامله دیگه کوفت کن مسخره

www.hasanreyvandi.com