ایران در دو دقیقه. کارگردان: Mandy Tay

مندی تای کارگردان معروف سنگاپوری است که جوایز زیادی از فستیوال های مختلف کسب کرده است. وی در سفر خود به ایران کلیپ دو دقیقه ای زیبایی تولید کرده