توهین شبکه فدک به سایت فتن و آیت الله اراکی

توهمات محمد سیروس کارشناس فارسی زبان شبکه ضدانقلاب فدک در مورد اقدامات سایت فتن و توهین به آیت الله اراکی وی میگوید اینکه گفته شده آیت الله وحید خراسانی لعن علنی را ممنوع کرده اند دروغ است در حالی که سایت فتن روز گذشته فیلم این صحبت را از شخص آیت الله العظمی وحید خراسانی منتشر کرد.