فرهنگ از کلام رهبری

فرهنگ از کلام رهبری
خداي متعال را شکر مي‌کنم که حيات و توفیقی افاضه فرمود که بار ديگر چهره‌هاي نوراني شما عزيزان و خدمت‌گزاران مخلص اسلام و انقلاب را از نزديک زيارت کنم. خاضعانه و متضرعانه از پيشگاه الهي درخواست مي‌کنيم که بر توفيقات همه شما بيافزايد و در راهي که موجب رضايت خودش و شادي خاطر مقام ولايت عظمي حضرت بقية‌الله‌الاعظم و نائب شايسته‌شان مقام معظم رهبري هست همه شما را موفق و مؤيد بدارد. ما از زیارت شما بسیار خوشحال مي‌شويم. اگر خدای متعال مقدر فرماید از اين گفت‌وگو براي گوينده و شنونده اثر خيري بار شود باز نعمت خداست و شکرش واجب. با توجه به این‌که مقام معظم رهبري امسال را سال اقتصاد و فرهنگ ناميدند و در سخنراني‌هايشان از جمله سخنرانی امروزشان درباره انتخاب اين عنوان و الزاماتش توضيحاتي فرمودند مناسب است که ما بحث‌مان را با توجه به فرمايشات ايشان شکل دهيم.